RODO - Toczenie CNC Bydgoszcz, Profesjonalne wyroby ze stali nierdzewnej


Witamy na stronie przedsiębiorstwa CENTRALMET Piotr Koczorski.                                       
Bydgoszcz, 85 -825
ul. Hechlińskiego 2
692 333 120
biuro@centralmet.pl
PL
EN
Przejdź do treści
RODO
Polityka prywatności / RODO

RODO

CENTRALMET Piotr Koczorski - klauzula informacyjna.
Klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych Na podstawie art. 13  ust. 1 i ust.  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z  27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest CENTRALMET Piotr Koczorski. z  siedzibą w  Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65, kod pocztowy 85-825, e-mail:  biuro@centralmet.pl, tel. 692 333 120. z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, poprzez e-mail lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
 1. w celu przedstawienia katalogu usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO;
 2. w  celu realizacji łączącej nas umowy na świadczenie usług na  podstawie  zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b  RODO;
 3. w  celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego  prawnie  uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek  prawnej  potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu   ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami   będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z   art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w  celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego  prawnie  uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz  poziomu  zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z  art. 6  ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych.
 1. Dane  osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez  okres, w  którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli  przez 5  lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to  najdłuższy  możliwy okres przedawnienia roszczeń. Dodatkowy rok jest na  wypadek  roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z  doręczeniem, a  liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty  usunięcia danych  dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli  nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia  Pani/Panu  przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej  umowie  zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do   marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie   danych w tym celu.
 3. Dane  przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych  produktów i  usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony  sprzeciw  względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych.
Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  prawo do ich  sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich  przetwarzania.  Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  osobowych  dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych.
Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia  umowy, a ich  niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia  umowy  współpracy.

Odbiorcy danych.
Dane  osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom,  czyli  firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do   danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty   przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,   likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.metad.pl.
Rozdział  „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu metad.pl, a  rozdział „Dane Osobowe”  dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe  są przetwarzane przez  Administratora Portalu.

Pliki Cookies
1.  Dla Państwa wygody strona www.centralmet.pl, zwana dalej portalem, używa   plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować   serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies   to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który   odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując
 np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia   dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla   stosowanych tu Cookies.
3.  Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania   informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz   funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika   (np. język, rozmiar czcionki).
4. Portal http://www.centralmet.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
 • _utma  – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych  odwiedzin  danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za  pomocą  którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i  nowego  użytkownika,
 • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
 • _utmc  – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest  ustalenie,  czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też  zbierane dane  powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
 • _utmz  – plik cookie zawierający informację na temat źródeł  odwiedzin. Dzięki  niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z  wyszukiwarek,
 • PHPSESSID  – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji  pomiędzy  serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem   użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze   stroną.
5.  Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż  do  całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom   bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre   funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Dane osobowe
1.  Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia  27 kwietnia  2016 r. (dalej: „RODO”),
po zarejestrowaniu w serwisie oraz w  związku z korzystaniem z jego  funkcjonalności jest
CENTRALMET Piotr Koczorski  z siedzibą w  Bydgoszczy (85-825), przy ul. Wojska Polskiego  65
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”,
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
 • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • analitycznym i statystycznym.
4.  Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze  zlecenie na  podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i  zakresie  niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom  świadczącym  na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające  prawidłowe  funkcjonowanie strony www.centralmet.pl, przy czym takie podmioty  przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5.  Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione   wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa   krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej   staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych   osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom   nieupoważnionym.
6.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas  niezbędny  do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez  Państwa zgody.  Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania  danych przez  okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z  realizacją  własnych celów analitycznych i statystycznych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
b)  w związku z wykonaniem umowy, której  stroną jest osoba, której dane  dotyczą, lub do podjęcia działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1  lit. b RODO), w szczególności w  przypadku zamówienia usługi Newsletter  lub w związku z korzystaniem z  funkcjonalności portalu www.centralmet.pl opisanych w Regulaminie Portalu;
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d)  do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych  przez Administratora, w tym  udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane  za pośrednictwem zakładki  „Kontakt” oraz w celach statystycznych i  analitycznych Administratora,  gdzie uzasadnionym interesem  Administratora jest możliwość dokonywania  analiz i statystyk  prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6  ust. 1 lit f)  RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi  roszczeniami na  zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  gdzie  uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora  przed  roszczeniami osób trzecich.
8.  W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w   serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych   podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na   przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
9.  Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania,  usunięcia,  przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także  prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o  przesłanie do nas wiadomości na adres: biuro@centralmet.pl
10.  Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli  jednak  uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy   przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony   Danych Osobowych.
Zgoda na cookies:

Ta  strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony,   wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu   zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia   tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień   przeglądarki.

projekt i wykonanie: Piotr Koczorski
Copyright ©(możliwe udostępnienia projektu przy oficjalnej zgodzie autora) 2020r.
Wróć do spisu treści